voor wie?

Heeft u behoefte aan een ervaren gesprekspartner, scherp op inhoud en context? Met gezond verstand, eerder dan modellen?

Zoekt u een betrokken sparringpartner met oog voor uw functioneren, gericht op effectiviteit en ontwikkeling?

Heeft u een stevige adviseur nodig die samenwerking tot stand brengt, structureert en laat werken? Met oog voor het voorafgaande, maar de blik op de toekomst gericht?

Sigterman& staat voor betrokken en persoonlijke advisering en begeleiding van hoog niveau. Strategisch met een menselijke touch.

Sigterman& werkt voor opdrachtgevers in organisaties op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Daar waar regulering en maatschappelijke doelstellingen en taken mede bepalend zijn voor strategie en organisatie. Waar persoonlijke vaardigheden het verschil maken bij het betrekken van medewerkers en medestanders, en daarmee voor het realiseren van de strategie.

De adviseurs van Sigterman& hebben ruime ervaring met opdrachten voor ministeries, professionals in de zakelijke dienstverlening, MKB-bedrijven, brancheorganisaties en organisaties in het veld van welzijn, het onderwijs en de zorg. De vragen die worden gesteld aan de adviseurs van Sigterman& zijn zeer uiteenlopend, variërend van strategieformulering, besturing en organisatie-inrichting tot persoonlijke begeleiding.